Fibonacci 2048

Arnfinn Bårdsen
Arnfinn Bårdsen (født 11. juli 1966 i Stavanger) er en norsk jurist.
Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og ble dr. juris i 1999 over temaet «Krenkelser og klager : vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen». Han har tidligere jobbet som amanuensis og førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen i perioden 1992 til 2003, avbrutt av en periode som dommerfullmektig Jæren sorenskriverembete 1994-1995. I perioden 2003 til 2008 jobbet han som lagdommer, lagmann/avdelingsleder og kst. førstelagmann Gulating lagmannsrett. Han ble utnevnt til høyesterettsdommer i desember 2007, og tiltrådte 1. juli 2008.

Dette er et utdrag av artikkelen Arnfinn Bårdsen til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Arnfinn Bårdsen lastet 61 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 25.09.2013)
Bilder om Arnfinn Bårdsen
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
1
>30
1
Arnfinn Bårdsen - Wikipedia
Arnfinn Bårdsen (født 11. juli 1966 i Stavanger) er en norsk jurist. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og ble dr. juris i 1999 over ...
no.wikipedia.org/wiki/Arnfinn_B%C3%A5rdsen
2
>30
2
Arnfinn Bårdsen – Store norske leksikon
Arnfinn Bårdsen, norsk jurist, juridisk embetseksamen 1992, dr. juris 1999. Amanuensis og førsteamanuensis ved Juridisk fakultet i Bergen 1992-2003. Visiting ...
snl.no/Arnfinn_B%C3%A5rdsen
3
>30
3
Arnfinn Bårdsen, Høyesterettsdommer - domstol.no
Norges domstoler> Norges Høyesterett> Gammelt> Arnfinn Bårdsen, Høyesterettsdommer. Født 1966 i Stavanger, tiltrådt 01.07.2008. Juridisk embetseksamen ...
www.domstol.no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Gammelt/Arnfinn-Bardsen-Hoyesterettsdommer/
4
>30
4
Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen - Domstol.no
1. sep 2009 ... Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2009. Portrett: Bergljot Webster og. Arnfinn Bårdsen side 21–23. Blogging i rettssalen side 11–14.
www.domstol.no/upload/Internett_fillister/Da/Publikasjoner/Rett%20p%C3%A5%20sak/2009/Rett%20p%C3%A5%20sak%202009%20nr%202.pdf
5
>30
5
ARNEBERG - Ellevill rabatt på kjendisvilla NA24
12. feb 2012 ... Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen. Foto: Hansen, Alf Ove. Eskeland har i mange år vært en sentral aktør i norsk næringsliv. På begynnelsen ...
www.na24.no/article3330368.ece
6
>30
6
Arnfinn Bårdsen - Universitetsforlaget
Tvisteloven representerer den største alminnelige prosessreformen på nær 100 år. I dette verket kommenteres hver enkelt paragraf i loven.
www.universitetsforlaget.no/page/author/21143
7
>30
7
Bårdsen, Arnfinn | OAKBO - OA Knutsens dødsbo
Fra Wikipedia: Arnfinn Bårdsen (født 11. juli 1966 i Stavanger) er en norsk jurist. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og ble dr.
www.oakbo.info/web/personkort/bardsen-arnfinn
8
>30
8
Arnfinn Bårdsen Oslo - Gule Sider Personer
Arnfinn Bårdsen - telefonnummer, mobilnummer, adresse, kart og veibeskrivelse på Gule Sider personsøk.
www.gulesider.no/p/arnfinn+b%C3%A5rdsen/75770379
9
>30
9
Justitiarius støtter mindretallet - Norge - NRK Nyheter
21. des 2012 ... I begge sakene var mindretallets argumentasjon fremmet av dommer Arnfinn Bårdsen. Han fikk i begge tilfellene støtte av dommerne Skoghøy, ...
www.nrk.no/nyheter/norge/1.10850365
10
>30
10
Arnfinn Bårdsen - Universitetet i Bergen
8. mai 1999 ... UNIVERSITETET I BERGEN. NY DOKTORGRAD. Klager ved Den europeiske menneskerettighets-domstolen. Amanuensis Arnfinn Bårdsen ...
www.uib.no/info/dr_grad/1999/bardsen.html
Søkeresultat for "Arnfinn Bårdsen"
Google: ca. 41.200
Arnfinn Bårdsen i vitenskapen
Arnfinn Bårdsen - Wikipedia
Arnfinn Bårdsen (fødd 11. juli 1966) i Stavanger er ein norsk jurist, dommar i Høgsterett. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og ...
Arnfinn Bårdsen - Wikipedia
Arnfinn Bårdsen (født 11. juli 1966 i Stavanger) er en norsk jurist. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og ble dr. juris i 1999 over ...
Arnfinn Bårdsen - Wikipedia, the free encyclopedia
Arnfinn Bårdsen (born 11 July 1966) is a Norwegian judge. He was born in Stavanger, graduated as cand.jur. from the University of Bergen in 1992 and took the ...
Arnfinn Bårdsen - Universitetet i Bergen
8. mai 1999 ... UNIVERSITETET I BERGEN. NY DOKTORGRAD. Klager ved Den europeiske menneskerettighets-domstolen. Amanuensis Arnfinn Bårdsen ...
Disputas cand. jur. Stig Harald Solheim - Universitetet i Tromsø
Førsteopppnent: Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Norges Høyesterett. Andreopponent: Docent jur.dr. Karin Åhman, Uppsala universitet.
About: Arnfinn Bårdsen - DBpedia
Arnfinn Bårdsen (born 11 July 1966) is a Norwegian judge. He was born in Stavanger, graduated as cand. jur. from the University of Bergen in 1992 and took the ...
Arnfinn Bårdsen – Store norske leksikon
Arnfinn Bårdsen, norsk jurist, juridisk embetseksamen 1992, dr. juris 1999. Amanuensis og ... Visiting Fellow, European University Institute (Firenze) våren 2002.
Arnfinn Bårdsen, Alimusriekteduopmár - domstol.no
Domstol.no> Norgga Alimusriekti> Gammelt> Arnfinn Bårdsen, Alimusriekteduopmár ... Visiting Fellow, European University Institute (Firenze) jagi 2002 giđa.
Arnfinn Bårdsen, Høyesterettsdommer - domstol.no
Arnfinn Bårdsen, Høyesterettsdommer. Norges domstoler> Norges ... Visiting Fellow, European University Institute (Firenze) våren 2002. Lagdommer ...
Universitetsforlaget
... kommentarutgave, bind I, 2. utg. Dag Bugge Nordén, Arnfinn Bårdsen, Christian Reusch, Tore Schei, Toril M Øie. kr 1 199. Kjøp. Tvisteloven representerer den ...
Bøker om begrepet Arnfinn Bårdsen
Norsk bokfortegnelse
Norsk bokfortegnelse
1998
... bildered. se På verdens tak Stat, politikk og folkestyre : festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 19. februar 1998 / redigert av David R. Doublet, Kai Kriiger, Asbjørn Strandbakken ; redaksjonssekretær Arnfinn Bårdsen. - Bergen : Alma mater ...
Mot et globalisert Norge?: rettslige bindinger, økonomiske ...
Mot et globalisert Norge?: rettslige bindinger, økonomiske ...
Bent Sofus Tranøy, Øyvind Østerud, 2001
... Rt 2000 s 996-, Kritisk Juss 2000 s 261-278 Bårdsen, A. (1999): Krenkelser og klager, Oslo: Universitetsforlaget 1999 ... av Arnfinn Bårdsen: Krenkelser og klager, Universitetsforlaget, Bergen, 1999, Kritisk Juss 1999 s 177-190 Emberland, ...
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Arnfinn Bårdsen
Rettsdatas Nyhetsblogg: Arnfinn Bårdsen overtar etter Knut Kaasen
Professor Knut Kaasen har sluttet som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar. Han har gjort en formidabel innsats i oppbyggingen av Karnov Norsk Kommentert Lovsamling og omleggingen til elektronisk oppdatert utgave.
rettsdata.blogspot.com/2010/04/arnfinn-bardsen-overtart-etter-knut.html
Flaggstangregler | allemannsretten.no
Må man søke om tillatelse til å sette opp flaggstang? På egen eiendom står man i utgangspunktet fritt til å oppføre en vanlig flaggstang som står i forhold til tomten og bygningene. Men det finnes også unntak. Flaggstang omfattes normalt ikke av plan- og bygningsloven fordi det ikke er et tiltak etter § 1-6. Oppføringen…
allemannsretten.no/2013/05/14/flaggstangregler/
ARNEBERG - Ellevill rabatt på kjendisvilla NA24
Høyesterettsdommer snappet Arneberg-villaen til langt under prisantydning.
www.na24.no/article3330368.ece
Høyesterett – Store norske leksikon
Norges høyeste alminnelige domstol. Høyesteretts oppgave er å dømme i siste instans. Det betyr at den som har tapt en sak i lagmannsretten, kan anke til Høyesterett. Likevel er det begrensninger i hvilke saker som rent faktisk kommer til Høyesterett. Det følger av Grunnlovens § 88 at innskrenkninger i adgangen til å få en sak inn for Høyesterett kan bestemmes ved lov.
snl.no/H%C3%B8yesterett
Staten dømt - kvinne fikk ikke nok beskyttelse mot voldsmann - Aftenposten
Politi og påtalemyndighet sviktet når det gjaldt å beskytte en kvinne som ble utsatt for vold og trusler i årevis. Kvinnen måtte med sine barn flytte til en annen landsdel for å få fred.
www.aftenposten.no/nyheter/Staten-domt---kvinne-fikk-ikke-nok-beskyttelse-mot-voldsmann-7186322.html
Avisklipp: Dommedag for asylbarna
avisklipp.blogspot.com/2012/12/dommedag-for-asylbarna.html
Tore Schei: Ikke tvistelovens fadderAdvokatbladet | Advokatbladet
Intervjuet ble fortetatt i 2008 I januar vil Tore Schei helst snakke om tvisteloven, bare om tvisteloven. Men han vil hverken ta på seg farskap eller fadderskapet for loven som trådte i kraft fra nyttår.
www.advokatbladet.no/2013/07/tore-schei-ikke-tvistelovens-fadder/
Meddommer måtte trekke seg - Hordaland
En av meddommerne i Karlsvik-saken er erklært inhabil. Grunnen er at sønnene hans jobber i Siemens.
www.nrk.no/hordaland/meddommer-matte-trekke-seg-1.4756227
Brev til Høyesterett – Krav om omgjøring – Dommerforsikring | NORM - Informasjons blogg fra oss
Heidi Renate Bahr Kvartsveien 34 1430 Ås Høyesteretts kontor Postboks 8016 Dep. 0030 Oslo Ås 9. august 2012 Krav om omgjøring, Det vises til kjennelser av 27. juli 2012 i sak nr. 2012/842, 2012/843 og 2012/809, hvor forkynningstidspunkt ble satt til 8. august 2012. Høyesterett informeres herved om at jeg ikke aksepterer disse kjennelsene…
normnorge.wordpress.com/2013/05/21/brev-til-hoyesterett-krav-om-omgjoring-dommerforsikring/
USA flytter Oslo-ambassaden - Eiendom - E24
Et av Norges ledende nettsted for næringslivsnyheter.
e24.no/eiendom/usa-flytter-oslo-ambassaden/3098743
123