Fibonacci 2048

Demens med Lewy-legemer
Demens med Lewy legemer (DLL), også kjent under en rekke andre navn som Lewy-legeme-demens, diffus Lewy-legeme-sykdom, er en type demens som ligner både Alzheimers og Parkinsons sykdom. Det er preget anatomisk av tilstedeværelsen av Lewy-legemer, klumper av alfa-synuklein og ubiquitin-protein i nevroner, som påvises ved hjernebiopsier post mortem.
Selv om det er stor variasjon mellom studier, kan DLL potensielt være den nest vanligste demenstypen etter Alzheimers sykdom.

Dette er et utdrag av artikkelen Demens med Lewy-legemer til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Demens med Lewy-legemer lastet 484 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 02.10.2013)
Bilder om Demens med Lewy-legemer
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
6
3
1
Lewy body demens - NEL - Nevrologiske prosedyrer
Demens med Lewy legemer er en nevrodegenerativ sykdom som gir parkinsonisme, progressiv kognitiv svikt, eksekutiv dysfunksjon og visuospatielle problemer.
nevro.legehandboka.no/demens-og-delir/lewy-body-demens-39247.html
1
>30
2
Demens med Lewy-legemer - Wikipedia
Demens med Lewy legemer (DLL), også kjent under en rekke andre navn som Lewy-legeme-demens, diffus Lewy-legeme-sykdom, er en type demens som ...
no.wikipedia.org/wiki/Demens_med_Lewy-legemer
2
>30
3
Demens med Lewy-legemer - Tidsskrift for Den norske legeforening
Mellom 10 % og 15 % av personer med demens har Demens med Lewy-legemer, en tilstand som kjennetegnes av Lewy-legemer i hjernestammekjerner og ...
tidsskriftet.no/article/497681/
3
>30
4
demens med lewylegemer – Store norske leksikon
Demens med lewylegemer, demenssykdom som kjennetegnes ved høy forekomst av et hyalint legeme som ligger i hjernen (lewylegemer). Sykdommen ligner ...
snl.no/demens_med_lewylegemer
4
>30
5
Lewy Legeme Demens - Kløveråsen
Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter, BOdø. Tlf 75 55 16 10. www. kloverasen.no. Hva er Lewy legeme demens? Lewy legeme demens, Parkinsons ...
kloverasen.no/om-demens/infobrosjyrer/30-lewy-legeme-demens.html
5
>30
6
Ulike typer demens - Nasjonalforeningen for folkehelsen
Demens med Lewy-legeme er forårsaket av såkalte Lewy-legemer i hjernen. Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomene: stivhet i armer og ben, ...
www.nasjonalforeningen.no/Ulike+typer+demens.9UFRjWZf.ips
7
>30
7
Rongve, Arild, Demens med Lewylegemer, PhD, disputas: 18.02.2011
Arvid Rongve disputerer fredag 18. februar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Dementia with Lewy Bodies. Identification ...
www.uib.no/info/dr_grad/2011/Rongve_Arvid.html
8
>30
8
Norges Parkinsonforbund - DLB
DLB er en forkortelse for Demens med Lewy Bodies (levy legemer). Demens: En samlebetegnelse for tilstander i hjernen, hvor hjernefunksjonen er svekket i en ...
www.parkinson.no/parkinsons1/parkinson-/dlb/
9
>30
9
Demens med Lewy-legemer - Porta Medicus
Definisjon Cerebrale endringer med reduksjon av acetylkolin i hjernebarken og av dopamin i det nigrostriatale system. Lewylegemer er intranevronale, sfæriske ...
www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=4271&ContentId=6570
10
>30
10
forskning.no > Demens gir søvnproblemer og depresjon
3. feb 2012 ... Blant pasienter med såkalt Demens med Lewy-legemer (DLB) hadde imidlertid hele ni av ti en søvnforstyrrelse. I en kontrollgruppe med eldre ...
www.forskning.no/artikler/2012/februar/312091
Søkeresultat for "Demens med Lewy-legemer"
Google: ca. 1.430
bing: ca. 9
Demens med Lewy-legemer i vitenskapen
Demens med Lewylegemer - Universitetet i Bergen
Arvid Rongve disputerer fredag 18. februar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Dementia with Lewy Bodies. Identification ...
[PDF]ALDRING OG HELSE - Legeforeningen
25. apr 2005 ... 11.20 – 12.00 Demens med Lewy-legemer, en oppdatering. Professor Dag Årsland, Sentralsjukehuset i Rogaland/. Universitetet i Bergen.
Forsker innen alderspsykiatri / nevrologi (50%) - Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med ca. ... For Parkinsons sykdom med demens og demens med Lewy legemer er de tidlige ...
Nye diagnosekriterier for Alzheimers sykdom - Tidsskrift for Den ...
15. nov 2011 ... Forskning har vist at andre viktige demenssykdommer, som vaskulær demens, demens med lewylegemer og frontotemporal demens, klinisk og ...
– Ny demensdiagnose bør brukes mer - Tidsskrift for Den norske ...
Demens med lewylegemer (DLB) har vært kjent som en egen demensdiagnose de siste 14 årene. Personer ... graden ved Universitetet i Bergen 18.2. 2011.
Demens ved Parkinsons sykdom - Tidsskrift for Den norske ...
I en studie fra 2002 beskrives ti ganger høyere tetthet av lewylegemer i neocortex og limbiske områder ved Parkinsons sykdom med demens enn uten demens ...
Biomarkører i spinalvæske ved demens - Tidsskrift for Den norske ...
15. nov 2011 ... Deler av artikkelen er basert på en studentoppgave fra Universitetet i Bergen (1). .... Alzheimers sykdom og demens med lewylegemer.
Demens med Lewy-legemer - Wikipedia
Demens med Lewy legemer (DLL), også kjent under en rekke andre navn som Lewy-legeme-demens, diffus Lewy-legeme-sykdom, er en type demens som ...
Bøker om begrepet Demens med Lewy-legemer
Basisbog i psykiatri
Basisbog i psykiatri
Henrik Day Poulsen, Erik Simonsen, Henrik Lublin, Joachim Knop, Ole Mors, Raben Rosenberg, Rasmus W. Licht, Annette Lolk, Marianne Breds Geoffroy, Thomas Brinck, 2010
Patienter med Parkin- sons sygdom har Lewy body-legemer i basalganglierne. Epidemiologi Der er ca. 80.000 demente i Danmark i dag, og hvert år opstår der ca. 13.000 nye tilfælde. Demenssygdomme ses hos mindre end 1 % i alderen ...
Grundbog i psykiatri
Grundbog i psykiatri
Erik Simonsen, Bo Mohl, 2010
Lewy body demens (LBD) Denne sygdom er først blevet erkendt i løbet af de sidste tyve år. Patienterne ... Neuropatologien er kendetegnet ved de sfæriske, intraneuro- nale såkaldte Lewy-legemer som har givet sygdommen navn. De består ...
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Demens med Lewy-legemer
Hyppig depresjon hos demente - Dagens Medisin
Depresjon er vanlig selv hos pasienter med mild grad av demens. Demente med Lewy-legemer er mer deprimerte enn pasienter med Alzheimer.
www.dagensmedisin.no/nyheter/hyppig-depresjon-hos-demente/
quantumforums.net
quantumforums.net/showthread.php?tid=113057
forskning.no > Demens gir søvnproblemer og depresjon
www.forskning.no/artikler/2012/februar/312091
– Ny demensdiagnose bør brukes mer (Tidsskrift for Den norske legeforening) « PsykNytt
20 % av demenspasientene som henvises til spesialisthelsetjenesten lider av demens med lewylegemer, og av disse har inntil 90 % en søvnforstyrrelse. Demens med lewylegemer (DLB) har vært kjent som en egen demensdiagnose de siste 14 årene. Personer med denne diagnosen har demens med visuelle hallusinasjoner der de typisk ser personer eller dyr som ikke er til stede,…
psyknyheter.wordpress.com/2011/08/29/%E2%80%93-ny-demensdiagnose-bor-brukes-mer-tidsskrift-for-den-norske-legeforening/
quantumforums.net
quantumforums.net/showthread.php?tid=113077
forskning.no > Stressede får oftere demens
www.forskning.no/artikler/2010/august/257691
Atypisk parkinsonisme - Tidsskrift for Den norske legeforening
tidsskriftet.no/article/1736840
achat Aricept 5mg, 10mg suisse soft en ligne Demens, Alzheimers sykdom, Lewy legeme
amethystwolf.com/forum/showthread.php?tid=46799
12