Fibonacci 2048

Det nye Testament
Det nye testamente, eller NT, er den andre delen av Bibelen og består av 27 skrifter forfattet på gresk av de eldste kristne. Skriftene omhandler Jesus Kristus' liv, de første kristnes liv og misjonsvirksomhet og den tidligste kristne lære og undervisning. De utgjør den spesifikt kristne del av Bibelens kanon.
Disse skriftene kommer i tillegg til den del av den bibelske kanon som også godtas innen jødedommen, og som kristne ofte omtaler som Det gamle testamente.

Dette er et utdrag av artikkelen Det nye Testament til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Det nye Testament lastet 4 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 04.10.2013)
Bilder om Det nye Testament
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
1
>30
1
Det nye testamente - Wikipedia
Det nye Testamente, eller NT, er den andre delen av Bibelen og består av 27 skrifter forfattet på gresk av de eldste kristne. Skriftene omhandler Jesus Kristus' liv, ...
no.wikipedia.org/wiki/Det_nye_testamente
2
>30
2
Bibel.no - Det nye testamentet (NT)
Evangeliene Det nye Testamentets fire evangelier (Matteus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet) forteller om Jesu liv og lære, og med særlig vekt på hans ...
www.bibel.no/OmBibelen/Innhold/NT
3
>30
3
Bibel.no - Det nye testamentet
En måte å svare på er at skriftene som utgjør Det nye Testamentet, var skrevet i løpet av det første århundret e.Kr. Eller man kan si at først når forskjellige ...
www.bibel.no/OmBibelen/Tilblivelse/Kanonhistorie/Det_nye_testamentet
4
>30
4
Det nye testamente – Store norske leksikon
NT, betegnelse på den samling av 27 skrifter fra kirkens eldste tid som omhandler Jesus Kristus og den tidligste kristne teologi og forkynnelse; utgjør den ...
snl.no/Det_nye_testamente
5
>30
5
Det nye testamentet
Det nye Testamentet er Bibelens andre og korteste del. Det inneholder 27 bøker, og var opprinnelig skrevet på gresk som var det mest utbredte språket i ...
fuv.hivolda.no/prosjekt/eiklibr/nt.html
6
>30
6
Bibelen
Det er 21 brev i Det nye Testamentet. Brevene deles i to hovedgrupper: 1) Paulus' brev. Paulus har diktert sine brev,les Rom kap 16, v 22 . Han har som regel ...
fuv.hivolda.no/prosjekt/eiklibr/brevene.html
7
>30
7
Evangeliene i Det nye testamentet
Evangeliene i Det nye Testamentet. De fire evangeliene er forskjellige. Evangeliene i Bibelen er ikke skrevet for å fortelle livshistorien til et interessant menneske.
www.seeto.no/gem/servlet/getGemObject?id=7399
8
>30
8
Hvem har skrevet Det Nye Testamentet? | Kristenbloggen
31. mar 2011 ... Det eksisterer flere uriktige påstander blant både lærde og ulærde om dateringen av Bibelen. Noen påstår at den ble skrevet flere hundre år ...
kristenbloggen.net/?p=2729
9
>30
9
Det nye testamentet (bm) | Lydbokforlaget
Det nye Testamentet ble skrevet i det første århundret etter Jesu fødsel. Det er grunnlaget for kristendommen og et av de bærende verkene i vår kulturkrets.
www.lydbokforlaget.no/node/1651
10
>30
10
Vi forsker på: Det nye testamente - Det teologiske fakultet
Det nye Testamente er en sentral tekst for å forstå kristendommens opprinnelse og tidligste historie; det har spilt en viktig rolle gjennom historien ved å forme ...
www.tf.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/det-nye-testamente/
Søkeresultat for "Det nye Testament"
Google: ca. 2.180.000
Det nye Testament i vitenskapen
TEOL2201 - Innføring i Det nye testamente - Universitetet i Oslo
Kort om emnet. Emnet gir en innlæring i tolkningen av tekster i Det nye Testamente. Fortolkningen er konsentrert om tekster fra Markusevangeliet og Paulus' brev ...
TEOL2200 - Hellenistisk gresk og Det nye testamente - Universitetet ...
Kort om emnet. Undervisningen i emnet: ”Hellenistisk gresk og Det nye Testamente” fyller et helt semester. Undervisningen har to hovedpunkter: ...
REL-3006 Det nye testamente - Universitetet i Tromsø
I dette emnet er hovedvekten lagt på tekst-studier i Det nye Testamente på gresk. Emnet tar utgangspunkt i et visst tekstutvalg fra evangelie- og brevlitteraturen.
GRE-1012 Utvalgte tekster fra Det nye testamentet - Universitetet i ...
Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:Kunnskaper og forståelse: -ha fått en dypere forståelse av gresk grammatikk og språk.
Metodemangfold og Det nye testamentet - Cappelen Damm ...
Metodemangfold og Det nye Testamentet. I fotsporene til den ... Legg i huskeliste. Pensumvurdering ved universiteter og høyskoler Be om vurderingseksemplar.
Forskningsenheden Det Nye Testamente - PURE - Aarhus Universitet
Department of Culture and Society - Biblical Studies; Department of Culture and Society - Church History and Practical Theology; Department of Culture and ...
Professor/førsteamanuensis i Det nye testamente - Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med ca. 5 900 tilsatte og ca. 27 000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og et godt ...
Bart D. Ehrman - Wikipedia
Han er ekspert på Det nye Testamentet og tekstkritikk og har skrevet en rekke populærvitenskapelige og akademiske bøker om ... Oxford University Press, USA .
Samaritanerne i det Nye Testamente | Macquarie University ...
Title: Samaritanerne i Det nye Testamente; Related: Bibliana, Vol. 2, p.43-48; Related: http://www.anis.dk/anis_detail.asp?ID=1964; Publisher: Anis Forlaget ...
Dansk kommentar til Det nye Testamente | Aarhus University Press
The Press concentrates not only on the publishing of scientific literature but also on publications that propagate science and debate.
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Det nye Testament
Det smidige hjørne » Det nye testamentet…
scrummaster.no/2013/det-nye-testamentet/
Arrestert for å ha delt ut Det Nye Testamente i Hellas | Bibelfellesskapet´s blogg
Bibelfellesskapet.net er stedet for de som ønsker å ha et fellesskap med andre kristne og kanskje vil lære mer og studere guds ord. Her finner du undervisning, prekener, taler, andakter, bibelkommentarer, studier osv... Det er også mulighet for å være med i et bønne-nettverk og be for de andre:)
bibelfellesskapet.net/?p=99&option=com_wordpress&Itemid=637
All din forstand: Har Det Nye Testamente blitt forandret og mistolket så mye at vi ikke kan vite hva det EGENTLIG sa?
.
www.alldinforstand.com/2013/05/har-det-nye-testamente-blitt-forandrer.html
Det nye testamentet: Friluftsutgave | Ungdomsarbeid.no
Det nye Testamentet: Friluftsutgave Tenk å lese historiene om Jesus og apostlene midt på vidda i regn og vind! Eller sitte under et dryppende vått tre, med Det nye Testamentet oppslått uten at det er fjorlette sider som krøller seg i ugjenkjennelige fasonger! Et vanntett frilufts Nye testamentet må være midt i blinken for den aktive bibelleser! av Christen Christensen, 9. mai, 2011 • 23:18 1 kommentar Bibelsselskapet har nå kommet med Det nye Testamente i friluftsutgave! Hva betyr egentlig det? Det nye Testamentet er det samme som det alltid har vært, men innpakningen er ikke lengre helt tradisjonell.
www.ungdomsarbeid.no/anmeldelser/det-nye-testamentet-friluftsutgave/
Det nye testamente (fra “Med vann som våpen”) | Effjusikay
Posted on March 21, 2013 by Effjusikay 6 Comments.
effjusikay.bloghog.no/2013/03/21/det-nye-testamente-fra-med-vann-som-vapen/
Det Nye Testamente med kunst | Kirken
Ønsker man en flot og inspirerende udgave af Det nye Testamente, så har Bibelselskabet netop udgivet en ny illustreret udgave, med værker fra kunstens historie Af Bo Billeskov Grünberger Bibelselskabet har netop udgivet en ny version af Det nye Testamente med værker fra kunstens historie. Udgaven har eksisteret længe, men kun som paperback, og nu kommer hardback-udgaven af den.
kirkenioestjylland.dk/2010/08/11/det-nye-testamente-med-kunst/
– Passordene er ditt digitale testament
Passord til ulike tjenester på nett kan være vanskelig å holde styr på. .
nrkbeta.no/2013/07/18/passordene-er-ditt-digitale-testament/
Kotoba: Bord for én - en passe apokryf tekst fra Det Nye Testamentet
Palmesøndag hadde jeg gleden av å delta i en økumenisk gudstjeneste i østlandsområdet. Dette var en kirke hvor det i mange år har vært tradisjon for å feire denne gudstjenesten i fellesskap med trosfeller fra den lokale katolske kirke, og de vanligvis så glisne kirkebenkene var i dag fylt til siste plass med troende av alle farger og nasjonaliteter.
magnetorring.blogspot.com/2009/03/bord-for-en-en-passelig-apokryf-tekst.html
religion: Forskjellen på Det gamle og Det nye testamentet
Bibelen er kristendommens hellige skrift og spiller en grunnleggende rolle i kristendommen. Bibelen forteller om Guds åpenbaring i historien, med Jesus Kristus som sentrum.
meinye.blogspot.com/2010/05/forskjellen-pa-det-gamle-og-det-nye.html
Hvem har skrevet Det Nye Testamentet? | Kristenbloggen
Det eksisterer flere uriktige påstander blant både lærde og ulærde om dateringen av Bibelen. Noen påstår at den ble skrevet flere hundre år etter Jesus døde for våre synder. Andre påstår at den har blitt skrevet om så mange ganger at den ikke stemmer med originalen [1.
kristenbloggen.net/?p=2729
123