Fibonacci 2048

Gammalnorsk tid
Gammelnorsk tid refererer til tidsrommet fra ca. 1050 til ca. 1350
I nordisk sammenheng har middelalderen i en noe annen periodeinndeling enn i det sydlige Europa. Vanligvis brukes begrepet middelalder om perioden fra ca. 1000 til 1536 og betegner således perioden da kristendommen ble innført i Norden.

Dette er et utdrag av artikkelen Gammalnorsk tid til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Gammalnorsk tid lastet 1 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 17.01.2014)
Bilder om Gammalnorsk tid
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
4
5
1
Norsk språkhistorie - Norsk Skoleforum
1370 - ca. 1550) Overgangstida mellom gammelnorsk(norrønt) og nyere norsk kaller vi mellomnorsk tid. Skriftspråket endret seg i den mellomnorske perioden.
www.skoleforum.com/stiler/analyse/det.aspx?id=2307
1
>30
2
Gammelnorsk tid - Wikipedia
Gammelnorsk tid refererer til tidsrommet fra ca. 1050 til ca. 1350. I nordisk sammenheng har middelalderen i en noe annen periodeinndeling enn i det sydlige ...
no.wikipedia.org/wiki/Gammelnorsk_tid
2
>30
3
Norrønt (språk) - Wikipedia
Utdypende artikler: Gammelnorsk språkhistorie og Islandsk språkhistorie ... alfabetet (Runene levde parallelt med det latinske alfabetet i lang tid fremover.) ...
no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8nt_(spr%C3%A5k)
3
>30
4
norsk språkhistorie – Store norske leksikon
I hedensk tid er også dagnavnene innført; de var oversatt fra latin til andre germanske språk ... Nynorsk brukes her til forskjell fra gammelnorsk og mellomnorsk.
snl.no/norsk_spr%C3%A5khistorie
5
>30
5
Gammelnorsk tid og høymiddelalder | Selbuboka
Gammelnorsk tid og høymiddelalder. Print Friendly Version of this page Print Get a PDF version of this webpage PDF · Tida 1000 - 1536. (Ca. 1000-1350).
selbuboka.no/wordpress/?page_id=218
6
>30
6
Norrøn tid - Norsk Vg2 og Vg3 SF - NDLA
Hvilke andre språk lånte norrønt ord fra? Gi noen eksempler på lånord som kom inn i språket i gammelnorsk tid. Finner vi disse ordene også i moderne norsk?
ndla.no/nb/node/19916
7
>30
7
tid - Norsk bokmål-Gammelnorsk Ordbok - Glosbe
tid oversettelse i ordboken norsk bokmål - gammelnorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.
nb.glosbe.com/nb/non/tid
8
>30
8
Fra sva til sav : stabilitet og endring i norske leddsetninger 1200-1875
For det første har oppgaven har til hensikt å kartlegge stabilitet og endring i leddstillingen norske leddsetninger fra gammelnorsk tid og fram til ca 1875. Dette er ...
www.duo.uio.no/handle/10852/26762
9
>30
9
Bøker - Kråkstad prestegjeld i jernalder og gammelnorsk tid : en ...
Kråkstad prestegjeld i jernalder og gammelnorsk tid : en bosetningshistorisk undersøkelse. Forfatter: Schou, Terje. Publisert: Oslo : [T. Schou], 1972. Omfang:.
www.nb.no/nbsok/nb/3391edaea08abba3d8bb8e46d2795770
10
>30
10
VGSkole: Overgangen fra norrønt til moderne norsk (ver. 06.02.07)
'Gammelnorsk' ble brukt i Norge over flere hundre år, og man hadde relativt store ... Går vi tilbake til urnordisk tid, det vil si til tiden før 500 e.kr., snakket folk i de ...
www.vgskole.net/teachers/norsk/spraak/sprkhist/norront_nynorsk.php
Søkeresultat for "Gammalnorsk tid"
Google: ca. 42.300
Gammalnorsk tid i vitenskapen
Norrønt (språk) - Wikipedia
Utdypende artikler: Gammelnorsk språkhistorie og Islandsk språkhistorie. Eldre norrønt: ... Latinske alfabetet (Runene levde parallelt med det latinske alfabetet i lang tid fremover.) Det store .... 10 leksjoner fra University of Austin. Vgskole: ...
Pensum/læringskrav - NAVN4162 - Vår 2014 - Universitetet i Oslo
13. nov 2013 ... Oslo: Universitetet i Oslo, s. ... Eyvind Fjeld, 1984: ”Innlån av fremmede personnavn i Norge i tidlig gammelnorsk tid”, i Bjarne Fidjestøl et al.
Show metadata - DUO - Universitetet i Oslo
For det første har oppgaven har til hensikt å kartlegge stabilitet og endring i leddstillingen norske leddsetninger fra gammelnorsk tid og fram til ca 1875. Dette er ...
LEXIN — Bokmålsordbok — Søkeord: gammelnorsk
/norønt/. substantiv. forklaring, det norrøne språket, gammelnorsk; gammelislandsk. eksempel, jeg vil studere norrønt ved universitetet ... eksempel, i norrøn tid.
LEXIN — Bokmål Dictionary — Searchword: gammelnorsk
/norønt/. substantiv. explanation, det norrøne språket, gammelnorsk; gammelislandsk. example, jeg vil studere norrønt ved universitetet ... example, i norrøn tid.
ISSUU - Hubro 3/08 by Universitetet i Bergen
HUBRO 3/2008 • Pugget gammelnorsk på cellen Knut Erik Tranøy har stort sett ... i en tid da universitetet var under utbygging og da det var viktig for alle parter at ...
runer – Store norske leksikon
Runeskriftens sentrum er Sør-Skandinavia, i gammel tid fremfor alt Danmark og de ... Gammelnorske og gammelengelske runedikt viser at hver rune hadde sitt eget .... Tidsskriftet Nytt om runer, utgitt av Runearkivet ved Universitetet i Oslo ...
I eller på Agder? - Riksmålsforbundets hjemmesider på internett
Navnet Agder skriver seg fra sen gammelnorsk tid (1300- eller 1400-tallet). Etter en del ... Universitetet i Oslo vil kvitte seg med språksamlingane. I Bergen er ...
Stedsnavn - Språkrådet
I 1978 ble Norsk stadnamnarkiv innlemmet i Universitetet i Oslo. .... I gammelnorsk tid ble det beslektete navnet Ryfylke brukt om det nordlige Rogaland og det ...
Vandring i bynavn - Språkrådet
av gammelnorsk Drafn, som opprinnelig var navn på den innerste delen av .... av varde + øy, i gammelnorsk tid var navnet Vargøy med vargr 'ulv, røver, fredløs ...
Bøker om begrepet Gammalnorsk tid
Stjorn, Gammelnorsk Bibelhistorie fra Verdens Skabelse til ...
Stjorn, Gammelnorsk Bibelhistorie fra Verdens Skabelse til ...
Carl Richard Unger, 1862
Ved Slutningen af disse Forord man jeg alter, som red foregaaende lig- nende Leiligheder , med Taknemmelighed nœvne Professor P. G. Thorsen, ikke alene for den Velcillie, hvormed han i sin Tid leltede mig Adgangen til de her benyttede  ...
Hurums historie
Hurums historie
Sigfred Leo Eier, Hurum bygdeboknemnd, 1963
Selve Berg var på grunn av oppstykkingen bare en liten fullgård på 16 øyresbol i gammelnorsk tid, men etter svartedauen ble flere nedlagte gårder og bruk lagt til Berg. Av brukene i skogområdet nordøstfor Sandungen var Tronrud (senere kalt  ...
Romerike Historielag
Romerike Historielag
Romerike Historielag
800—1050) «Gammelnorsk tid» (ca. 1050—1350), «Den store mannedauen» ( ca! 1350—1500) osv. Ullensaker-boka har et enkelt, noe liknende kapitel av professor Edv. Bull: «Politisk og administrativ historie inntil ca. 1660» ; men ellers er ...
Romsdalsmuseet Årbok 2008
Romsdalsmuseet Årbok 2008
Jarle Sanden, 2008
flere av de nordiske land alt fra gammelnorsk tid, og det har som generell betydning et bygdelag.41 Landskyld som speiling av sosiopolitisk nettverk En måte å underbygge en slik hypotese på, er å undersøke den geografiske spredningen av ...
Heggen og Frøland: fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg of ...
Heggen og Frøland: fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg of ...
1965
ιοyrdα-π seinest í gammelnorsk tid. (Vesterby er nevnt i RB, alle er fullgarder i 1593). Men mest trulig har delinga foregått noe før. Fra Bø er Berg og Torp også ryddet seinest i vikingtid. Vi går nordover, på østsida av Sviubekken. De to gardene ...
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Gammalnorsk tid
Gammelnorsk tid - Wikipedia
no.wikipedia.org/wiki/Gammelnorsk_tid
slakte vekt gammel norsk spælsau / Husdyr / Debatt / Meninger / Gardsdrift - Bedre gardsdrift
gardsdrift.no/Meninger/Debatt/Husdyr/slakte-vekt-gammel-norsk-spaelsau
Red Potato - Jeg er en 13 år gammel norsk potet! Ikke akkurat den "typiske" tenårings-jenta, men deal with it.
Jeg er en 13 år gammel norsk potet! Ikke akkurat den
redpotato.blogg.no/blogg.html
norsk språkhistorie – Store norske leksikon
Det eldste språket vi kjenner fra Norge, er urnordisk. Vi finner det skrevet med runer av den eldre runerekke (24 tegn), kanskje så langt tilbake som før 200 e.Kr. Språket ser ut som i samtidige innskrifter i Danmark og Sverige. Ordene er lange fordi de har bevart de gamle stammevokaler, f.eks. laukaR, løk, horna, horn, satido, satte. Kjennskap til urnordisk har vært av stor vitenskapelig betydning, og dette språket har kastet nytt lys også over andre germanske språks historie og utvikling..
snl.no/norsk_spr%C3%A5khistorie
Røkholt – Store norske leksikon
Røkholt, grend nord for Sundet på østsida av Vorma i Eidsvoll kommune som kan føres tilbake til gammelnorsk tid. Røkholt var en fullgard i 1577 og i gammelnorsk tid.Paal Jensen Røkholt f. 1787 gm Else Oldtr. fra N. Sandholt brukte Nordgarn Røkholt 1811-35.Jens Jakobsen Hemli Røkholt fra Trandum på Toten brukte Opstun Røkholt 1805-19. Han var stamfar for Røkholt-Venger-ætten.
snl.no/R%C3%B8kholt
VGSkole: Overgangen fra norrønt til moderne norsk (ver. 06.02.07)
Overgangen fra norrønt til moderne norsk/islandsk
www.vgskole.net/teachers/norsk/spraak/sprkhist/norront_nynorsk.php
Gammelnorsk og sjølvhjelpt | Todalen.no
I Oppistua på Hjellnes går det på gammelnorsk, bokstavelig fortalt. Vi tenkjer da på gammelnorsk spælsau, og i går starta lamminga, og dei to første lamma såg dagens lys for første gong. Da todalen.no var på besøk måndag var det alt kome 3 lam til, og fleire var i vente. Det er Torill Gjeldnes og Per Åke Jacobsson som no er drivarar i Oppistua, og etter nokre års opphald har dei satsa på sau igjen dei siste åra.
todalen.no/gammelnorsk-og-sjolvhjelpt/
Gammel Norsk Kake Oppskrift Oppskrifter - Alleoppskrifter.no
Oppskrifter for gammel norsk kake oppskrift. På Alleoppskrifter.no vil du finne 102 oppskrifter for gammel norsk kake oppskrift samt tusenvis av lignende oppskrifter
www.alleoppskrifter.no/s/gammel-norsk-kake-oppskrift.html
12