Megachiroptera
Flygehunder (Pteropodidae) er den ene av de to gruppene av flaggermus, den andre er småflaggermus,. De fleste (men ikke alle) artene er større enn småflaggermus: De minste er 6 cm lange, de største blir 40 cm lange og har et vingespenn på 1,5 m. Disse kjempene kan bli over et kilo tunge. De fleste flygehunder har store øyne som gjør at de kan orientere seg i halvmørke og i huler. Luktesansen er utmerket. I motsetning til småflaggermusene, bruker flygehundene ikke ekkolokasjon. Unntaket er grotteflygehunder (slekten Rousettus), som bruker høyfrekvente klikkelyder for å orientere seg i huler.
Flygehunder er utbredd i tropiske og subtropiske strøk fra Afrika til Øst-Asia og Australia.
Flygehunder lever av frukt og nektar fra blomster. Ofte blir frukten most, og bare fruktsaften blir konsumert. Tennene er tilpasset til å bite gjennom harde fruktskall. Store flygehunder må lande for å ete fruktene, mens de mindre artene er i stand til å stå stille i luften foran en blomst eller frukt.
Mange flygehunder hjelper til med å spre pollen og frø.

Dette er et utdrag av artikkelen Megachiroptera til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
Bilder om Megachiroptera
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
1
>30
1
Megabat - Wikipedia, the free encyclopedia
Megabats constitute the suborder Megachiroptera, family Pteropodidae of the order Chiroptera (bats). They are also called fruit bats, old world fruit bats, or flying ...
en.wikipedia.org/wiki/Megabat
2
>30
2
The Megachiroptera (Old World fruit bats) - IUCN
Chapter 1. Introduction. Bats: Order Chiroptera. Bats belong to the Order Chiroptera. At present there are about 950 recognized species worldwide, making up ...
www.iucn.org/dbtw-wpd/html/old%20world%20fruit%20bats/chapter%201.html
3
>30
3
Justin Welbergen > Brief History of Megachiroptera - Department of ...
There are over 4,000 mammal species in the world and almost one in four of them is a bat. All bats belong to the order Chiroptera. This order includes two major ...
www.zoo.cam.ac.uk/zoostaff/bbe/welbergen/Megachiroptera.htm
4
>30
4
Megachiroptera (mammal suborder) -- Encyclopedia Britannica
The order Chiroptera is readily divided into two suborders— Megachiroptera ( large Old World fruit bats) and Microchiroptera (small bats). The Megachiroptera ...
www.britannica.com/EBchecked/topic/372913/Megachiroptera
5
>30
5
Megachiroptera - Merriam-Webster Online
a suborder of Chiroptera comprising the large powerful Old World fruit bats that are distinguished by smooth-crowned molars and a claw on the index finger.
www.merriam-webster.com/dictionary/Megachiroptera
6
>30
6
Systematics of the Chiroptera
The Megachiroptera includes the so-called fruitbats and flying foxes of the tropical forests of India, Africa, Asia, and Australia. The picture at right shows a typical ...
www.ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/chirosy.html
7
>30
7
suborder Megachiroptera - The Free Dictionary
Chiroptera, order Chiroptera - an old order dating to early Eocene: bats: suborder Megachiroptera (fruit bats); suborder Microchiroptera (insectivorous bats).
www.thefreedictionary.com/suborder+Megachiroptera
8
>30
8
Megachiroptera - The Free Dictionary
Chiroptera, order Chiroptera - an old order dating to early Eocene: bats: suborder Megachiroptera (fruit bats); suborder Microchiroptera (insectivorous bats).
www.thefreedictionary.com/Megachiroptera
9
>30
9
Additional Data on the Os Penis of Megachiroptera - Jstor
JOURNAL OF MAMMALOGY. ADDITIONAL DATA ON THE OS PENIS OF Megachiroptera. BY PHILIP H. KRiUTZSCH. ABSTRACT: Descriptions of the os ...
www.jstor.org/stable/1376878
>30
1
10
Norsk Zoologisk Forening: Flaggermus: Fakta
Flaggermusenes generelle biologi. Pattedyrordenen flaggermus, med det vitenskapelige navnet Chiroptera, består av to underordener: flygehundene (eller ...
www.zoologi.no/flaggermus/biologi/
Søkeresultat for "Megachiroptera"
Google: ca. 309.000
Megachiroptera i vitenskapen
Frafjord, Karl - Universitetet i Tromsø - University of Tromsø
Universitetet i Tromsø - Startsida ... Kjemper blant dverger: megaflaggermus (Megachiroptera). Fauna 2007; Volum 60 (3-4). ISSN 0014-8881.s 146 - 152.
Frafjord, Karl - Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuset, Rapport Zoologisk Serie 1988-2: 1- 54. Frafjord, K. ... Kjemper blant dverger: megaflaggermus (Megachiroptera).
Flaggermus som hobby - Home
Storflaggermus (Megachiroptera) er bl.a. de flygende hundene som finnes i Afrika ...... Gjerde har hatt oppdrag for Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i ...
[PDF]Vision in echolocating bats - Fladdermus.net
A doctoral thesis at a university in Sweden is produced either ..... the generally non-echolocating Megachiroptera or flying foxes, which are not considered.
[PDF]Biodiversitet 05 - Universitetet i Oslo
ZOOLOGI. BIO 1110. Ivar Mysterud. BIOLOGISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO ...... *U. ord. Storflaggermus (Megachiroptera). U.ord. Småflaggermus ...
Jens Mogens Olesen - Forskning - Aarhus Universitet
Aarhus Universitet satser på tværgående forskning med rod i stærk faglighed. ..... Foraging ecology of the Mauritian flying fox, Pteropus niger (Megachiroptera).
[PDF]Insektetere og flaggermus - DiVA Portal
også studenter ved universiteter og høyskoler vil kunne bruke heftet som supplement ...... Storflaggermus Megachiroptera, i Afrika og Sørøst-. Asia, Stillehavet og ...
Flaggermusnavn - Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus
Fagmiljøer (forskere, museer, universiteter, hobbyister) ... og deles inn i to underordner; storflaggermus (Megachiroptera) og småflaggermus ( Microchiroptera).
Nordic rattle: the hoarse vocalization and the inflatable laryngeal air ...
2Clinic for Small Animals, Free University of Berlin, Germany ...... Hypsignathus monstrosus Allen, 1861 (Pteropodidae, Megachiroptera, Mammalia) Z Wiss Zool.
[PDF]Pteropus samoensis
5 Jun 2001 ... Megachiroptera, family Pteropodidae, subfamily Pteropodinae, ge- nus Pteropus. ..... tion, University of California, Berkeley, 281 pp. BANACK ...
Interesse for Google-søket
Blogger om begrepet
Megachiroptera
Megachiroptera (w/ Morphine)
horse-rpg.com/showthread.php?tid=22447
CRASSETINATION: ZOOLOGIE 101: MEGACHIROPTERA FLATULUS
De l'intelligence ici.
crassetination.blogspot.com/2012/11/zoologie-101-megachiroptera-flatulus.html
Bat Facts: Megabats (suborder Megachiroptera)
*see also "Difference Between Suborders of Bats" for very basic information http://www. newscientist.
batspeciesfacts.blogspot.com/2011/09/megabats-suborder-megachiroptera.html
Simian Farmer: Arachnid versus Megachiroptera
fv says, Here's another question: Spiderman vs Batman. Who would win? OK, you know how these things pan out on this here interweb. I list a few shared features of each contestant and then discuss, arbitrarily citing a 'victor' in each category. Whoever has the most points at the end, wins. Why stray from a tried and true formula? Non-partisan analysis, here we go! Scientific names: Arachnid or Megachiroptera? Sorry, but the Bat has this one, hands down. I think "arachnid" and the worst thing I can conjure is a black widow inadvertently found in a bundle of grapes. (Shelob...
simianfarmer.blogs.com/simian_farmer/2006/11/arachnid_versus.html
Time In Room 9: Megachiroptera vs Microchiroptera
Sounds like a Japanese Godzilla movie doesn't it? We learned today there are 2 types of bats: "Megabats" and "Microbats" Our T-Chart tracking differences between these two fascinating types. Everyone working really hard to get their learning into their Bat Learning Logs.
timeinroom9.blogspot.com/2011/11/megachiroptera-vs-microchiroptera.html
Megachiroptera! | Flickr - Photo Sharing!
OMG it is a giant fruit bat with a 5' wingspan. OK maybe only 5". It's just a baby. EVIL
www.flickr.com/photos/rabbitwench/5077004044/
171 Megabats (sub-order Megachiroptera) Black and Grey headed | Flickr - Photo Sharing!
171 Megabats (sub-order Megachiroptera) Black and Grey headed
www.flickr.com/photos/jen_in_brisbane/2705558409/
Pretty Pictures: megachiroptera
mae west.
pretty-pix.blogspot.com/2010/07/megachiroptera.html
megachiroptera: been a while, i know
megachiroptera.livejournal.com/498713.html
lelandlscientist2: Megabat - Megachiroptera
TaxonomyKingdom: AnimaliaPhylum: ChordataClass: MammaliaOrder: ChiropteraFamily: PteropodidaeGenus: PteropusSecies: TokudaeMegabats, commonly known as fruit bats, live only in the tropical and subtropical regions of Africa, Asia, Australasia, and Oceania. Megabats range in size from 2 inches to 16 inches.
lelandlscientist2.blogspot.com/2008/02/megabat-megachiroptera.html
123