Fibonacci 2048

Pensjonsfondet
Statens pensjonsfond (også kalt Pensjonsfondet eller Oljefondet) er et norsk statlig fond som ble etablert 1. januar 2006 som en overbygning over Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Virksomhetene i de to fondene ble videreført, og de to har ingen felles organisasjon eller administrasjon, bare et felles navn. De to delene av Statens pensjonsfond kalles Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).
Statens pensjonsfond utland, som utgjør hoveddelen av fondets aktiva, hadde i annet kvartal 2011 en markedsverdi på 3 111 milliarder kroner.Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Avdelingen Norges Bank Investment Management (NBIM) står for den operative forvaltningen av fondet, mens hovedstyre i Norges Bank har rollen som styre. Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet.
Regjeringen foretar[når?] en evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond for å sikre at de etiske retningslinjene fungerer etter hensikten og fange opp innspill som kan medvirke til å styrke den etiske profilen til fondet.

Dette er et utdrag av artikkelen Pensjonsfondet til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Pensjonsfondet lastet 10 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 26.10.2013)
Bilder om Pensjonsfondet
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
1
>30
1
NBIM - NBIM
Statens pensjonsfond utland, Oljefondet. ... Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet).
www.nbim.no/no/
2
>30
2
Statens pensjonsfond - Wikipedia
Statens pensjonsfond (også kalt Pensjonsfondet eller Oljefondet) er et norsk statlig fond som ble etablert 1. januar 2006 som en overbygning over Statens ...
no.wikipedia.org/wiki/Statens_pensjonsfond
3
>30
3
Statens pensjonsfond - regjeringen.no
Store inntekter fra petroleumssektoren har bidratt til at den norske stat nå forvalter en betydelig finansiell formue gjennom Statens pensjonsfond. Formålet med ...
www.regjeringen.no/SPF
5
27
4
Statens pensjonsfond utland: Følg pensjonsfondet - DinSide
28. jun 2011 ... DinSide Hva er det som går og går og aldri kommer til døren? Telleren på Norges Banks hjemmesider selvfølgelig. Der kan du nemlig se ...
www.dinside.no/872799/folg-pensjonsfondet
4
>30
5
Pensjonsfondet øker til 885.000 kroner per nordmann - Hegnar Online
8. okt 2012 ... Statsbudsjettet 2013: Om et år vil verdien på statens pensjonsfond utgjøre 885.000 kroner per innbygger.
www.hegnar.no/personlig_okonomi/article707269.ece
7
28
6
Pensjonsfondet/oljefondet - Høyre
30. aug 2013 ... Statens pensjonsfond skal sikre at både dagens og fremtidens pensjonister kan ha trygghet for at staten er i stand til å utbetale deres opptjente ...
www.hoyre.no/www/politikk/hva_mener_hoyre_om/okonomi/pensjonsfondet+oljefondet/
6
>30
7
FIAN: Pensjonsfondet og menneskerettigheter
05.09.2013: Før valget har FIAN Norge ønsket å finnet ut hvordan de politiske partiene stiller seg til Etikkrådet. Spørsmålene nedenfor er stilt alle partiene på ...
www.fian.no/nytt-om-kampen-for-retten-til-mat/pensjonsfondet-og-menneskerettigheter/
8
>30
8
Statens pensjonsfond Norge - Folketrygdfondet
Statens pensjonsfond Norge inngår i Statens pensjonsfond, og skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter. Statens ...
www.ftf.no/no/c-18-Statens-pensjonsfond-Norge.aspx
9
>30
9
Pensjonsfondet investerer i USA | ABC Nyheter
11. feb 2013 ... Statens pensjonsfond investerer for første gang i eiendommer i USA.
www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2013/02/11/pensjonsfondet-investerer-i-usa
10
>30
10
Miljøbråk for Pensjonsfondet - nyheter - Dagbladet.no
15. apr 2013 ... I årsrapporten opplyste fondet blant annet at de hadde solgt seg ut av 23 selskaper som ikke produserte palmeolje på en bærekraftig måte.
www.dagbladet.no/2013/04/15/nyheter/politikk/miljo/palmeolje/26670376/
Søkeresultat for "Pensjonsfondet"
Google: ca. 199.000
bing: ca. 584
Pensjonsfondet i vitenskapen
Pensjon - For ansatte - Universitetet i Oslo
18. jun 2012 ... Pensjonsordningen for ansatte ved UiO administreres av Statens Pensjonskasse (SPK) og Norges arbeids- og velferdsforvaltning (NAV).
Alders- og avtalefestet pensjon (AFP) - Universitetet i Tromsø
Tilsatte ved UiT kan søke avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år dersom vilkårene for dette er oppfylt. Delvis AFP krever samtykke fra arbeidsgiver, og den ...
Hver femte faglige ansatte går av med pensjon de nærmeste åra ...
29. apr 2013 ... 200 bort: Hver femte faglige ansatte går av med pensjon de ... Kravet er at det må være på nivå med de andre nye universitetene i landet, som ...
Universitet og høgskole - Utdanningsforbundet
I universitet- og høyskolesektoren organiserer vi faglig-vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte, og studenter ved de ulike lærerutdanningene. Vi har et sterkt ...
Universitet og høgskoler - Utdanningsforbundet
26. jan 2010 ... Du er her: Forsiden > Universitet og høgskole > Lønn og ... Lønnsoppgjøret 2013; Universitet og høgskoler; Private høgskoler · Tariffavtaler · Pensjon ... Alle universitetene og de aller fleste høgskolene er statlige virksomheter.
Arbeidstid ved universitet og høgskoler - Utdanningsforbundet
Arbeidstid ved universitet og høgskoler. opprettet 20.03.2013. Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag mener mangel på regulering av arbeidstid i HU-sektoren ...
Nettstedskart - Utdanningsforbundet
Lønnsoppgjøret 2013 · Universitet og høgskoler · Private høgskoler · Tariffavtaler · Pensjon · Juridisk bistand · Arbeidsmiljø · Ferie · Lover og forskrifter.
Globalisering, olje og pensjonsfondet - regjeringen.no
4. des 2007 ... Globalisering, olje og Pensjonsfondet. Ragnar Torvik, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ...
Emeritus - Wikipedia
Det følger av universitets- og høyskoleloven § 6-7, tredje ledd, at den som har hatt ... som professor) automatisk beholder sin tittel etter å ha gått av med pensjon.
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede ...
Kunnskap i front Saman om ein betre kommune. Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo. sentralbord: 22 ...
Bøker om begrepet Pensjonsfondet
Norges Private Aksjebanker og Sparebanker
Norges Private Aksjebanker og Sparebanker
Norway. Statistisk sentralbyrå, 1925
2 Pensjonsfond. 2. Den norske Creditbank. i Banken har 1 innenbys avdelingskontor og 3 utenbys filialer: Arendal, Riser og Lillesand. 2 Byggefond kr . 851 000, dcl- krederefond kr. 880 000 og fond for filialene kr 4 300 000. » Herav kr. 500000 ...
Norsk bokhandlertidende
Norsk bokhandlertidende
1958
DEN NORSKE BOKHANDELS PENSJONSFOND OG SPAREKASSE Årsberetning for 1957. Pensjonsfondet hadde pr. 31/12 1956 21 livrente eller livsforsikrede medlemmer. Til disse er det etter styrets forslag og med representantskapets ...
Private aktiebanker
Private aktiebanker
1922
Pensjonsfond. 2 Dessuten er kr. 326 136 overfort fra fonds og avskrevet som tap. 4. Realbanken ' Herav pensjonsfond kr. 146 500, konto for banklokalet kr. 125 000. 2 Dessuten er kr. 314 671 overfort fra reguleringsfondet og avskrevet som ...
Den Norske tannlægeforening: gjennom 75 år, 1884-1959
Den Norske tannlægeforening: gjennom 75 år, 1884-1959
Jacob Ramm, 1959
I forbindelse med foreningens overenskomst med A/S Norsk Dental Depot mottok Pensjonsfondet en større gave fra innehaverne av de andre dentaldepoter som tilhørte Depotforeningen, Ingv. Stokke, Einar Hagness og H. Holst Berg. Gaven ...
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Pensjonsfondet
- Pensjonsfondet må investeres i ren energi og fremtidens teknologiske løsninger - Bellona
www.bellona.no/nyheter/nyheter_2013/Pensjonsfondet_ma_investeres_i_ren_energi
Pensjonsfondet trekker seg ut av israelsk byggeselskap - Aftenposten
Selskapet er involvert i byggingen av ulovlige bosetninger i Øst-Jerusalem og på Vestbredden, ifølge Etikkrådet.
www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Pensjonsfondet-trekker-seg-ut-av-israelsk-byggeselskap-6854990.html
Aksjer – Pensjonsfondet utelukker tobakksprodusenter | Finansnyheter
Statens pensjonsfond utland har etter råd fra sitt etikkråd besluttet å sette to produsenter av tobakk på listen over selskaper Pensjonsfondet ikke vil
www.finansnyhetene.com/aksjer-pensjonsfondet-utelukker-tobakksprodusenter/
En investering i fremtiden | Energi og Klima
Dato: 24. april 2013 Tema: Finans, Karbonboble, Klimaendringer, Olje, Oljesand, Statens pensjonsfond utland, Togradersmålet Av: Anders Waage Nilsen Redaktør av tograder.
energiogklima.no/kommentar-analyse/en-investering-i-fremtiden/
Oljefondet kjøper eiendom i New York - Eiendom - E24
Et av Norges ledende nettsted for næringslivsnyheter.
e24.no/eiendom/oljefondet-kjoeper-eiendom-i-new-york/21604122
Pensjonsfondet tapte 30 milliarder - Økonomi
Statens pensjonsfond – Norge har aldri tapt så mye penger som i 2008. Likevel har Folketrygdfondet aldri gjort det så bra.
www.nrk.no/okonomi/pensjonsfondet-tapte-30-milliarder-1.6507882
WWF: - Pensjonsfondet må endres - VG Nett om Klimatrusselen
(VG Nett) Mens Regjeringen sier de vil hjelpe Kina med å redusere sine klimautslipp, tjener staten millioner på kinesiske kullkraftverk.
www.vg.no/nyheter/utenriks/kina/artikkel.php?artid=543455
Vox populi: Styres pensjonsfondet av et ideologisk konkursbo?
SVs nestleder Audun Lysbakken har i mange sammenhenger uttrykt sitt syn på kapitalismen og ikke minst en av kapitalismens avleggere: Børsen. I et intervju med VG da han ble valgt til nestleder i 2005, går Lysbakken inn for å legge ned børsen.
voxpopulinor.blogspot.com/2009/01/styres-pensjonsfondet-av-et-ideologisk.html
Pensjonsfondet må sette mennesker foran penger! | Meninger i Oppland SV
Det er få land i verden som investerer så mye penger som det den norske stat gjør gjennom Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet. Dette er penger Norge i hovedsak tjener på oljevirksomhet og som vi ikke umiddelbart kan benytte oss av på grunn av økonomiske hensyn. I mellomtiden investerer vi pengene for å få…
opplandsv.wordpress.com/2012/09/19/pensjonsfondet-ma-sette-mennesker-foran-penger/
Pensjonsfondet og bygging av infrastruktur | Liberal.no
del/anbefal mick | 25. 06.
liberal.no/2009/06/pensjonsfondet-og-bygging-av-infrastruktur/
123