Fibonacci 2048

Peritonitt
Bukhinnebetennelse, også kalt peritonitt er en betennelse i hinnene som omgir mavesekk, tarmer, lever, milt, øvre del av urinblæra og livmor og eggledere. Bukhinna dekker også innsiden av bukveggen og undersiden av mellomgulvet. Bukhinnebetennelsen er en akutt tilstand som bør opereres innen få timer for å finne årsaken til bukhinnebetennelsen. Buken kan skylles for å fjerne puss og eventuelt tarminnhold, og det gis antibiotika. Ubehandlet vil tilstanden oftest være dødelig.

Dette er et utdrag av artikkelen Peritonitt til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Peritonitt lastet 41 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 26.10.2013)
Bilder om Peritonitt
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
1
2
1
Primær peritonitt (bukhinnebetennelse) - Norsk Helseinformatikk
Primær Peritonitt er en betennelse i bukhinnen og kalles også bukhinnebetennelse. Tilstanden skyldes vanligvis at bakterier fra blodet kommer over i bukhulen.
nhi.no/sykdommer/kirurgi/magetarmsykdommer/bukhinnebetennelse-peritonitt-primer-7328.html
4
1
2
Peritonitt - JournalWiki
Peritonitt er betennelse i bukhinnen . Betennelsen kan være lokalisert eller diffus. Årsaken til betennelsen kan være en infeksjon eller en ikke-infeksiøs prosess.
www.journalwiki.no/Peritonitt
3
5
3
peritonitt – Store medisinske leksikon
av peritoneum og gr. -itis, 'betennelse'. I Store medisinske leksikon finner du generell medisinsk informasjon. Kontakt din fastlege med spørsmål om symptomer ...
sml.snl.no/peritonitt
10
12
4
Spontan bakteriell peritonitt (SBP) - Metodebok for indremedisinere ...
Infisert ascitevæske, vanligvis med tarmbakterier. Dette er en alvorlig tilstand med ubehandlet høy mortalitet. Tilstanden kan inntreffe uten feber, magesmerter ...
www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/ford%C3%B8yelsessykdommer/komplikasjoner-til-levercirrhose/spontan-bakteriell-peritonitt
2
>30
5
Peritonitt - Peritoneum - Mage og tarm - Legevakthåndboken
Bakgrunn. Lokal eller generalisert betennelse i bukhinnen. Kan skyldes infeksjon , blod, kjemiske agens eller mekanisk traume. Generalisert Peritonitt er ...
www.lvh.no/node/53664980
6
>30
6
Sekundær peritonitt, abdominal abscess – Nasjonal faglig ...
3. mai 2013 ... Sekundær Peritonitt er en lokalisert eller diffus inflammasjonstilstand i bukhulen grunnet perforasjon av fordøyelseskanalen eller patologiske ...
helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/abdomen/sekunder-peritonitt-abd-abscess/Sider/default.aspx
7
>30
7
Peritonitt ved peritoneal dialyse – Nasjonal faglig retningslinje for ...
3. mai 2013 ... Peritonitt er en fryktet og ikke helt uvanlig komplikasjon til peritoneal dialyse (PD), et nasjonalt mål er < 0,5 episoder per pasient i året.
helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/abdomen/abdomen-peritonitt-dialyse/Sider/default.aspx
8
>30
8
Bukhinnebetennelse - Wikipedia
Bukhinnebetennelse, også kalt Peritonitt er en betennelse i hinnene som omgir mavesekk, tarmer, lever, milt, øvre del av urinblæra og livmor og eggledere.
no.wikipedia.org/wiki/Bukhinnebetennelse
9
>30
9
Felin infeksiøs peritonitt - Wikipedia
Felin infeksiøs Peritonitt, forkortet FIP, er en smittsom bukhinnebetennelse som rammer katter. Sykdommen er forårsaket av virus og er en mutert versjon av ...
no.wikipedia.org/wiki/Felin_infeksi%C3%B8s_peritonitt
>30
3
10
Peritonitt - Peritoneum - Mage og tarm - Legevakthåndboken
Legevakthåndboken - for leger i vakt ... Symptomer og funn. Generalisert Peritonitt. Kraftige abdominalsmerter. Pasienten ligger stille med opptrukne bein.
lvh.no/symptomer_og_sykdommer/mage_og_tarm/peritoneum/peritonitt
Søkeresultat for "Peritonitt"
Google: ca. 5.560
bing: ca. 247
Peritonitt i vitenskapen
[PDF]MARTE KÅSHAGEN Dato - Bibsys
10. mai 2013 ... forebygge Peritonitt hos pasienter i peritoneal dialyse? Dato: 10.05. 2013. Deltager ...... universiteter (Dalland 2012). Jeg benyttet meg av ...
Intensivbehandling av voksne med leversvikt - Tidsskrift for Den ...
... finnes ikke (professor Rajiv Jalan, University College London, personlig meddelelse). ... Vanligst forekommende er pneumoni, spontan bakteriell Peritonitt og ...
Legeforeningen - Legeforeningen.no
Interesseorganisasjon for leger og legestudenter. Fyldige sider med bl.a. utdanning og kurs, presseklipp, lønn og avtaler, lenker, stillinger, og tidsskriftet.
Stills sykdom i voksen alder (Adult Stills sykdom)
6. jun 2013 ... Sjeldne funn er betennelse i bukhinne (Peritonitt), lungehinne (pleuritt) og hjertepose (perikarditt). Muskelsmerter ... Universitetet i Oslo - logo ...
Autoinflammatoriske sykdommer - Oslo universitetssykehus
16. mai 2013 ... Ofte leddbetennelse (artritt), utslett på leggene, og betennelse av bukhinnen (Peritonitt), lungehinnen (pleuritt) og ... Universitetet i Oslo - logo ...
Klinikker - MEDSEM6 - Høst 2012 - Universitetet i Oslo
Søk i Universitetet i Oslo ... Akutt abdomen; Appendicitt / Peritonitt; Audiovisuell klinikk (1 time) (ikke journalopptak); Audiovisuell klinikk Cancer mamma (ikke ...
[PDF]Åpne - DUO - Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo. Veileder: Professor dr. ...... lever-tx: Variceblødning, behandlingsrefraktær ascites, spontan bakteriell Peritonitt, portosystemisk encefalopati,.
Cytarabin - Cytostatikaboken
Utgiver: Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Forside · Generell del ... Reversibel cholestase, pankreatitt og Peritonitt er rapportert.
Gastrointestinalkanalen - Cytostatikaboken
Utgiver: Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo ... Cytarabin kan også gi kolittsymptomer og Peritonitt (7). Ved bruk av irinotekan ...
Erfaringer med alvorlige Gruppe A streptokokk
Alfred Halstensen, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, Haukeland ... fasciitt, barselfeber, pneumoni med empyem, Peritonitt, meningitt, og myositt.
Bøker om begrepet Peritonitt
Norsk magazin for lægevidenskaben
Norsk magazin for lægevidenskaben
1937
Efter operasjon inntrer raskt ful helbredelse. To år senere, i 1925, offentliggjør Melchior 4 nye tilfelle. Heller ikke hos disse er det lykkes å finne noget utgangspunkt for den serøse Peritonitt. Der blir også her gjort appendektomi, og appendiks ...
Årsberetning - Norges veterinærhøgskole
Årsberetning - Norges veterinærhøgskole
Norges veterinærhøgskole, 1975
Peritonitt hos hest. a. Gjør rede for mulige årsaksforhold ved akutt diffus Peritonitt. b. Gi en beskrivelse av kliniske symptomer og undersøkelser for verifisering av diagnosen ved akutt diffus Peritonitt. c. Årsaksforhold og kliniske symptomer ved  ...
Norsk veterinaertidsskrift
Norsk veterinaertidsskrift
1991
Katt med felin infeksiøs Peritonitt (FIP) kan ofte ha uveitt, men det er heller ikkje uvanleg at immunkompleks slår seg ned i kornea og ser ut som pigmentavleiringar. Felin infeksiøs Peritonitt (FIP) Etiologi og patogenese Årsaka til sjukdommen er ...
Forhandlinger ...
Forhandlinger ...
Norske medicinske selskab, Oslo, 1932
For å belyse dette kan jeg fortelle at vakthavende læge, som hadde observert patienten ved innkomsten, tok henne inn på operasjonsstuen og lot gjøre istand til laparotomi, fordi en slik Peritonitt syntes å være den mest sannsynlige diagnose.
Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for ...
Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for ...
1983
Sopp-Peritonitt Ventrikkelblødning Pneumokokkpneumoni etterfulgt av sopp- pneumoni ved aktuelle opphold Peritonitt? Transuretral reseksjon Ileusoperasjon Peritonitt, uremi toneal dialyse, sopp- Peritonitt Grunnlidelse Cancer vesicae ...
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Peritonitt
Feline Infeksiøs peritonitt (FIP) | kjæledyr
.
kjaeledyr.blogchr.com/feline-infeksios-peritonitt-fip.html
lørdag 27.november-peritonitt, rikshospitalet. | Marwinbror's Blog
Da vi var som mest Optimistisk og glade for at det nå endelig gikk vår vei, måtte vi få oss en klapps, for å ikke bli for kjepphøye. Et av to har skjedd. *Enten har det kommet inn bakterier i buken da det skulle testes ut i har. *Eller så har det kommet bakterier inn…
marwinbror.wordpress.com/2010/11/28/l%C3%B8rdag-27-november-peritonitt-rikshospitalet/
Pakningsvedlegget - Legemiddel - Medikamenter -: Extraneal "Baxter" ATC-nr: B05DA Virkestoff: Isotoniske løsninger
Indikasjoner: Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialysebehandling (CAPD) eller automatisk peritonealdialyse (APD) ved kronisk nyresvikt, som erstatning for ett skifte glukoseoppløsning daglig. Dosering og administrasjonsmåte: Extraneal anbefales for bruk i løpet av den lengste dialyseperioden, f.
medikamenter.blogspot.com/2011/01/extraneal-baxter-atc-nr-b05da.html
Felles Cat sykdommer | Kjæledyr Omsorg
Hvis du eier en kosete katt i hjemmet ditt, bør du være klar om vanlige cat sykdommer, dens symptomer og forebyggende tiltak. Katten din kan bli syke på
kjaeledyromsorg.blogcuri.com/felles-cat-sykdommer.html
1