Fibonacci 2048

Sandvann naturreservat
Sandvann naturreservat (1 008 dekar, myrområde med varierte og interessante myrtyper) ble opprettet 20. juni 1986 og er et myrområde rett øst for Sandvatnet, på vestsiden av Ådalsfjella i Ringerike kommune (Buskerud) inn mot Bukollen og Vidalen.
Området er et typeområde for minerotrofe myrer (jordvannsmyrer), og inneholder bakkemyrer med helling opp til 13 grader, strengmyrer med opp til 2,5 m. Høyde og flatemyrer. Plantelivet er interessant med påfallende innslag av vestlige (suboseaniske) arter. Bl.a. er strenger med rome en sjelden vegetasjonstype i landsdelen.
Cirka 2 km vest for Sandvann naturreservat ligger også Bukollen naturreservat, på grensen mellom Buskerud og Oppland

Dette er et utdrag av artikkelen Sandvann naturreservat til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Sandvann naturreservat lastet 16 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 16.12.2013)
Bilder om Sandvann naturreservat
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
1
>30
1
Sandvann naturreservat - Wikipedia
Sandvann naturreservat (1 008 dekar, myrområde med varierte og interessante myrtyper) ble opprettet 20. juni 1986 og er et myrområde rett øst for Sandvatnet, ...
no.wikipedia.org/wiki/Sandvann_naturreservat
2
>30
2
Værvarsel for Sandvann naturreservat, Ringerike (Buskerud) – yr.no
Sandvassplassen (eiendom, 724 m unna), Skardsætri (seter (sel, støl), 896 m unna), Sandvatnet (vann, 982 m unna), Sandvasskollen (ås, 1053 m unna), Bosoa ...
www.yr.no/sted/Norge/Buskerud/Ringerike/Sandvann_naturreservat/
3
>30
3
Forskrift om fredning for Sandvann naturreservat ... - Lovdata
20. jun 1986 ... Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av ...
www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1360.html
4
>30
4
Naturbase | Sandvann naturreservat
23.08.2013. Fakta: Naturtype. Sandvann naturreservat. Id: BN00007305; Områdenavn: Sandvann naturreservat; Kommuner: Ringerike; Naturtype: Kystmyr ...
faktaark.naturbase.no/?id=BN00007305
5
>30
5
Været for Sandvann naturreservat Ringerike i Buskerud - UV - Storm ...
Værmelding for Sandvann naturreservat Ringerike i Buskerud. Langtidsvarsel, time for time, helgevarsel, radar, nedbørskart, satellitt, soloppgang, solnedgang, ...
www.storm.no/vaer/135145244/uv
6
>30
6
Sandvann naturreservat - Babylon 9 Translation Software and ...
Sandvann naturreservat (1 008 dekar, myrområde med varierte og interessante myrtyper) ble opprettet 20. juni 1986 og er et myrområde rett øst for Sandvatnet, ...
www.babylon.com/definition/Sandvann_naturreservat/Norwegian
7
>30
7
Saksfremlegg - Ringerike kommune
26. sep 2011 ... Vidalen og Vassfaret landskapsvernområde og Sandvann naturreservat. Rådmannen har i dialog med søker fått opplyst at løypetraseen følger ...
www.ringerike.kommune.no/edbFileHandler.ashx?dokid=11077348&kom=ringerike&version=1&reserved=0&variant=A&name=Saksfremlegg&fext=S&pageID=4118&digest=ETrP8tIETBpOVy6LCFTkZAgg
8
>30
8
Kartverket | Fakta om Sandvann naturreservat
Fakta om stedsnavn. Ditt søk: Sandvann naturreservat. Stedsnavn og skrivemåte for stedsnavn. Et stedsnavn angir navnet på en lokalitet. Stedsnavn skal skrives ...
faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=800204
9
>30
9
Oversikt verneområder - Miljøstatus i fylkene - Miljøstatus i Norge
22. jan 2013 ... VV00000919 Merratjern-Søndagsbrenna, naturreservat, 13.12.1991, 7055 daa, Faktaark · VV00000925 Sandvann, naturreservat, 20.06.1986 ...
fylker.miljostatus.no/Buskerud/Tema-A-A/Naturomrader/Oversikt-verneomrader/
Søkeresultat for "Sandvann naturreservat"
Google: ca. 4.090
Sandvann naturreservat i vitenskapen
[PDF]Foredrag til kongelig resolusjon om Verneplan for ... - Regjeringen.no
25. jan 2013 ... Knølltjenna naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus. 5. ..... Norges Teknisk Natur-vitenskapelige Universitet, Institutt for biologi, ...... 1) Kartet viser feil grense over Sandvann mellom min eiendom 57/3 og naboen.
[PDF]kgl res verneplan for skog260609.pdf - Regjeringen.no
Myklandsvatna naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder fylke. 3. Jurdalsknuten ..... institutt Universitetet i Oslo, Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage, Universitetet i Bergen ...... for Vihusvannet - Sandvann. Nord for dette ...
[PDF]DNs tilråding med forskrifter
Utvidelse av Tjøstøl naturreservat, Aremark kommune, Østfold fylke. • Utvidelse av ..... og landskap, Norsk institutt for naturforskning, Biologisk institutt Universitetet i Oslo, ...... gnr/bnr 48/1 og 57/3 og gå rett over den lille øya i Sandvann.
[PDF]sakspapirer - møte i - Ringerike kommune
5. des 2011 ... ved North Carolina State University. De syv prinsippene .... og Vassfaret landskapsvernområde og Sandvann naturreservat. Rådmannen har i ...
Langtur fra Lillestedammen over til Furland og langs Sandvann ...
På flat skogsvei går vi fra Lillestedammen langs Vålemyrene Naturreservat mot. Bøykefoss og ... Størstetjenn og opp bakken til Setane som ligger i vestenden av Sandvann. Ved Eikeland ... 30.09.13: Aust-Agder Turistforening, Universitetet i.
[PDF]Årsmelding 2012 - UMB
fram mot det nye universitetet. Jeg er trygg på at INA .... ene som ønsker erfaring fra utenlandske universiteter skal få det. ...... sinensis) i Øra naturreservat, 15 år etter koloni- etablering ...... Myreng, H.; Steen, R. Nå skal Sandvannet analyseres.
[PDF]"frivillig vern" i 2006 og 2007 - NINA
punkt. Verdisetting og utvalg av naturreservater i særlig hardt påvirkede regioner er som det eneste ...... Museum of Evolution, Uppsala Universitet, Uppsala.
Florida A&M University
Cirka 2 km øst for Bukollen naturreservat ligger også Sandvann naturreservat i Ringerike kommune. Kategori:Vassfaret Kategori:Verneområder i Buskerud
[PDF]Naturlos - Friluftsrådet Sør
Vi går i naturreservatet ved Søm og snakker om botanikk, ...... ved IAKH, Universitetet i Oslo. .... hvor vi sjøsetter kanoer og padler oss inn til Sandvann hvor vi.
Wikipedia:Mangler interwiki/618 - Wikipedia
... Sandra Hovland (Alumni fra Handelshøyskolen BI, Alumni fra Universitetet i Oslo, .... Sandvann naturreservat (Geografistubber, Naturreservater i Ringerike, ...
Bøker om begrepet Sandvann naturreservat
Ingen tilgjengelige opplysninger...
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Sandvann naturreservat
Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2013 - Hasvik Kommune
Fylkesmannen i Finnmark har vedtatt at noen av snøskuterløypene i Hasvik kommune kan holdes åpne ut over lørdag 4. mai 2013.
www.hasvik.kommune.no/snoescooterloeyper.133674.no.html